​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور

مدیر مالی و تسهیلات اعتباری
  • نام : جواد
  • نام خانوادگی : گلچین
  • سمت : مدیر مالی و تسهیلات اعتباری
  • رشته تحصیلی : حسابداری
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • شماره تماس : ٠۶١۴٢۶۴٠٨٢١ - ٠۶١۴٢۶۴٠٨٢٣
  • شماره داخلی : ٢۶٠

اهم فعالیت ها :

۱. تامین اعتبار هزینه های پرسنلی، اداری، رفاهی، سرمایه ای و پرداخت های انتقالی در قالب بودجه مصوب

۲. تامین اعتبار ارزی برای تهیه وسایل، تجهیزات و کتب موردنیاز با پیشنهاد واحدهای ذی ربط و تائید معاونان مربوط پس از تصویب ریاست دانشگاه

۳. تهیه و تنظیم گزارش از جریان اعتبارات و تعهدات و ارسال آن به مقامات مسوول و مراجع قانونی

۴. انجام کلیه امور مالی دانشگاه ، با رعایت مقررات و قوانین و بخشنامه ها

۵. وصول درآمدهای دانشگاه اعم از عمومی و اختصاصی

۶. نگهداری و تنظیم حساب های دریافتی و پرداختی

۷. نظارت بر کنترل اموال و تهیه صورت های لازم و نگهداری حساب آنها

۸. نظارت بر مصرف اعتبارات طیق مقررات و ضوابط قانونی

۹. نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات و تهیه گزارش های لازم

۱۰. پرداخت کلیه هزینه های پرسنلی ، اداری، رفاهی، سرمایه ای و پرداخت های انتقالی براساس مقررات مربوط

۱۱. رسیدگی به اسناد و مدارک مالی با توجه به مقررات و آئین نامه های مربوط

۱۲. نگهداری حساب دارایی و بدهی های دانشگاه براساس اصول و مقررات حسابداری.

۱۳. بررسی و مطالعه جهت برقراری روش هماهنگ مالی در واحدهای دانشگاهی و همچنین تهیه و تدوین دستورالعمل های حسابداری و فرم های مورد لزوم واحدها و ارسال آنها جهت اقدام

۱۴. اخذ تراز و ضمائم ماهیانه از واحدهای دانشگاهی و تهیه گزارش تلفیقی از وضع نقدینگی و هزینه ها، درآمد و اموال واحدهای دانشگاهی به منظور آگاهی ریاست دانشگاه

۱۵. انجام اقدامات لازم به منظور آموزش کارکنان امورمالی واحدهای دانشگاه از طریق تشکیل دوره های آموزشی با همکاری واحدهای مربوطه

۱۶. مطالعه و بررسی و جستجوی زمینه ها و علل معایب و نارسایی ها و تهیه دستورالعمل و بخشنامه های لازم جهت رفع مشکلات و پی گیری آنها

۱۷. شرکت در جلسات هماهنگی با سایر دفاتر و مدیریت ها در جهت هماهنگی و بهبود روش های اجرایی

۱۸. نظارت بر حسن جریان بازرسی امور مربوط به سرقت، آتش سوزی و سایر حوادثی که باعث نقصان اموال دانشگاه می شود و تنظیم صورت حساب مربوط با همکاری مدیریت اداری و کسب موافقت با حذف این ارقام از دفاتر مالی

۱۹. نظارت بر تهیه قراردادها و احکام قانونی و هرگونه معاملات اعم از خرید، فروش ، اجاره و غیره با همکاری امورحقوقی و واحدهای ذی ربط

۲۰. نظارت برحسن اجرای مزایده ها و مناقصه ها و فراهم نمودن منابع مالی مربوط با همکاری واحدهای ذی ربط

۲۱. انجام امور مربوط به گشایش اعتبارات اسنادی و ارزی کالاهای موردنیاز دانشگاه و نگهداری حساب آنها

۲۲. نظارت بر حسن اجرای سایر امور مالی دانشگاه

۲۳. انجام اقدامات لازم در زمینه سایر مواردی که در حدود وظایق پیشنهاد می شود.
  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم