​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور

مدیر اداره منابع انسانی
  • نام : حمیده
  • نام خانوادگی : بزرگی
  • سمت : مدیر اداره منابع انسانی
  • رشته تحصیلی : روان شناسی
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • شماره تماس : ۳- ۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱
  • شماره داخلی : ٢٢٠
اهم فعالیت ها :

۱- نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی وخدماتی واحد

۲- تقسیم کار بین ادارات و بخش های تحت سرپرستی

۳- امضاء پیش نویس احکام استخدامی ، ارتقاء گروه ، افزایش حقوق و برقراری انواع فوق العاده ها با رعایت مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی

۴- پشتیبانی در برگزاری کلیه مراسم های مربوط به جشن ها و ایام سوگواری و فعالیت های مختلف ازقبیل پشتیبانی جلسات وسخنرانی هاوهمایش های علمی پژوهشی استادان (داخلی/منطقه ای/ ملی)

۵- نظارت به امور کارگزینی ، دبیرخانه ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر، خدمات ، تدارکات ، انبار و امور نقلیه ، امورعمومی ، دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی.

۶- نظارت برورود وخروج کالاها ازانبار ، نظارت بر خریدهای حوزه تدارکات

۷- مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مقام مافوق تهیه می گردد

۸-به روز کردن اطلاعات و اعزام به کارگاههای باز آموزی حین خدمت

۹-برگزاری چندین کارگاه آموزش نیروی انسانی برای افزایش بهره وری کارکنان

۱۰-نظارت واعمال صرفه جویی در کلیه خریدها وکنترل هزینه هابادرنظرگرفتن صلاح وصرفه واحد .

۱۲-انجام مکاتبات لازم با دفتر امور کارکنان سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز استخدام کارکنان قرار دادی

۱۳-بر آورد میزان ملزومات و وسائل و اقلام مورد نیاز دانشگاه

۱۴- تهیه و تدوین آیین نامه و بخشنامه های داخلی بنا به دستور مقامات مافوق

۱۵-توزیع پست های سازمانی مصوب به کارکنان واجد شرایط براساس مقررات وآیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل

۱۶-نظارت بر اجرای صحیح طرحهای مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد

۱۷- اقدامات عملی بمنظور برگزاری کلیه مزایده ها و مناقصه ها مطابق دستورالعمل کمیسیون معاملات سازمان مرکزی.
  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم