​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور

معاون آموزشی و پژوهشی
  • نام : ایمان
  • نام خانوادگی : چهارمحالی
  • سمت : معاون آموزشی و پژوهشی
  • رشته تحصیلی : الکترونیک
  • مقطع تحصیلی : دکتری
  • شماره تماس : ۳- ۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱
  • شماره داخلی : ٢٣١

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مسئولیت اداره کلیه امور آموزشی و پژوهشی  را بر عهده دارد. همچنین تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه های آموزشی، تنوع بخشی در بخش آموزش و نظارت بر حسن اجرای آن، تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی و پژوهشی با کمک مسئولین ذیربط، ارزیابی کمیت و کیفیت فعالیت های آموزشی اعضاء هیأت علمی و دانشجویان و اداره کلیه کمیته ها و شوراهایی که به موجب آیین نامه ها و ضوابط مسئولیت آن ها به معاون آموزشی و پژوهشی محول شده است.

  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم