​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور

مسئول امورحقوقی
  • نام : کیانوش
  • نام خانوادگی : کوچکی
  • سمت : مسئول امورحقوقی
  • رشته تحصیلی : حقوق
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • شماره تماس : ۳- ۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱- ۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱
  • شماره داخلی : ۲۵۵

شرح وظایف امور حقوقی واحد

ارائه خدمات مشورتی در زمینه های حقوقی ،کیفری و ثبتی به کلیه واحدهای دانشگاه و دفاع از حقوق ، منافع و مصالح دانشگاه در محاکم و مراجع مختلف و ایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی ، با ملحوظ نمودن اصول و موازین قانونی و غبطه دانشگاه از طریق ایفای وظایف و مسوولیتهای حقوقی مقرر در آیین نامه اداری استخدامی ومالی معاملاتی و سایر قوانین و مقررات جاری کشور برای ریاست محترم دانشگاه ومدیران واحدهای تابعه.

۱. اتخاذ و تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه.

۲٫ اظهارنظر،مشارکت و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای دانشگاه

۳٫ طرح و تعقیب دعاوی علیه اشخاص حقیقی وحقوقی.

۴. انجام کلیه امور ثبتی مربوط به دانشگاه

۵. ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه درکلیه موارد حقوقی.

۶. همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم لوایح قانونی ، تصویب نامه ها و آئین نامه های موردنیاز دانشگاه.

۷. کوشش درایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان درسطح دانشگاه

۸. مشارکت در تنظیم قراردادهای اجاری و استیجاری در خصوص املاک و مستغلات

۹٫ طرح و تعقیب دعاوی و انجام هرگونه اقدامات حقوقی ، درجهت تامین منافع و رعایت مصالح دانشگاه در خصوص املاک و مستغلات.

۱۰. دفاع از حقوق و منافع دانشگاه درقبال دعاوی و ادعاهای مربوط به املاک ومستغلات.

۱۱. پیگیری احکام ودستورات اجرایی مرتبط از طریق مراجعه به مراجع ثبتی ، انتظامی، قضایی ، دفاتر اسناد رسمی ، موسسات ، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی

۱۲٫ اظهارنظر حقوقی درمورد کلیه تعهدات له یا علیه دانشگاه و ارائه طریق حقوقی به مسئولین ذیربط به نحوی که تعهدات موردنظر،با آیین نامه ها ودستورالعملهای دانشگاه و سایر مقررات جاری کشور مغایرت و منافات نداشته باشد.

۱۳٫ بررسی و اظهار نظر واعمال نظر حقوقی درقراردادهای منعقده فیمابین دانشگاه ودیگر اشخاص حقیقی وحقوقی.

۱۴. تهیه متن تعهدنامه ها و ضمانت نامه های مختلف موردنیاز دانشگاه و انجام اقدامات مربوطه تا حصول نتیجه.

۱۵. بررسی و انجام اقدامات متناسب حقوقی درخصوص الزام متعهدین دانشگاه به انجام تعهدات خود، حسب ارجاع مراکز و واحدهای مختلف دانشگاه.

۱۶. مطالعه و جمع آوری قوانین و مقررات ناظر و حاکم بر نحوه انعقاد و اجرای قراردادها

۱۷. طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق و مصالح و منافع دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه.

۱۸. دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری.

۱۹٫ دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع و هیئت های رسیدگی ، تشخیص و حل اختلافات ادارات کار و امور اجتماعی.

۲۰. ارشاد حقوقی و همکاری با دیگر واحدها و مراکز دانشگاه در موضوعات حقوقی ، قضایی و کیفری.

۲۱. عضو کمسیون معاملات واحد.

۲۲٫ عضو شورای اداری واحد.

۲۳٫ عضو کمیته انظباطی کارکنان واحد.

۲۴. عضو کمیته انتظامی هیات علمی واحد.

  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم