برای پیش ثبت نام دوره تابستان در زمان تعیین شده مراجعه کنید . متقاضی محترم درس های پیشنهادی جنبه پیش ثبت نام دارد و به منزله انتخاب واحد نیست. ضمنا ارائه معرفی نامه کتبی از واحد مبدا جهت انتخاب واحد الزامی است.
پیش ثبت نام دوره تابستان ۱۳۹۷
پایان ثبت نام
سامانه ثبت نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک