دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : نوشین
  • نام خانوادگی : خدایی
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی
  • رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  • سمت : کارشناس رشته