دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : معصومه
  • نام خانوادگی : حسینی
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی : حقوق
  • سمت : کارشناس رشته