دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : مرضیه
  • نام خانوادگی : کوشکی
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی : کامپیوتر
  • سمت : کارشناس رشته