دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : محمد
  • نام خانوادگی : حسن نژاد
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
  • رشته تحصیلی : کامپیوتر
  • سمت : مربی

 

  • سوابق تحصیلی

دیپلم ریاضی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار دانشگاه آزاد اسلامی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

 

  • سوابق آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اندیمشک

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی  از سال ۸۴

تدریس در دانشگاههای پیام نور و علمی کاربردی از سال ۸۸

 

  • نمونه هایی از مقالات و پژوهش ها

A New Method in Coverage for Wireless Sensor Networks

                     ۲۰۱۰ Sixth Advanced International Conference on Telecommunications

Mohammad Hasannejad1, Mohammad Mehrani2, Jamshid Shanbehzadeh3,Abdolhossein Sarrafzadeh4

A Clustering Based Fault Tolerant Network Full Coverage Method in WSN

         ۲۰۱۵ International journal of Computer Science & Network Solutions

                      Mohammad Hasannejad , Mohammad Mehrani

Dominating Set & Clustering based Network Coverage for Huge Wireless SensorNetworks

      ۲۰۱۱ International Conference on Intelligent Information Networks (ICIIN 2011)

        Mohammad Mehrani1, Ali Shaeidi2, Mohammad Hasannejad3, Amir Afsheh4

Fault Tolerant Dynamic Multi Level Coverage for Clustered Three Dimensional Wireless Sensor Networks

       Journal of Academic and Applied Studies Vol. 3(6) June 2013, pp. 18-30

                    Mohammad Hasannejad1, Mohammad Mehrani2, Mehdi Hoodgar3

Three Dimensional Fault Tolerant Energy Efficient Distributed Clustering for Wireless Sensor Networks (3DFEED)

      Journal of Communication and Computer 9 (2012) 28-32

        Mohammad Hasannejad1, Mohammad. Mehrani1 and Amir Afsheh2