دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : فاطمه
  • نام خانوادگی : رحمانی بیرانوند
  • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی : ادبیات فارسی
  • سمت : کارشناس رشته