مهندسی برق- قدرت (الکتروتکنیک)


مهندسی قدرت را می توان “تولید نیروی الکتریکی” به روشهای گوناگون و انتقال و توزیع این نیروها با بازده و قابلیت اطمینان بالا، تعریف کرد. پس هدف از مهندسی قدرت، پرورش افرادی کارا در بخشهای تولید، انتقال و توزیع است که گستره این بخش عبارت است از:

تولید: طراحی شبکه های تولید با کمترین هزینه و بیشترین بازده.

انتقال: طراحی شبکه های انتقال، خطوط انتقال، پخش بار بر روی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه قدرت، طراحی رله ها و حفاظت شبکه.

توزیع: طراحی شبکه‌های توزیع حفاظت و مدیریت آن.

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک بدون آزمون در مقاطع کارشناسی و کاردانی و  برای هر نیمسال تحصیلی در رشته مهندسی برق- قدرت (الکتروتکنیک) ثبت نام می نماید.