مهندسی برق- الکترونیک


الکترونیک علمی است که به بررسی حرکت الکترون در دوره گاز، خلاء و یا نیمه رسانا و اثرات و کاربردهای آن می پردازد. با توجه به این تعریف، مهندس الکترونیک در زمینه ساخت قطعات الکترونیک و کاربرد آن در مدارها، فعالیت می کند. به عبارت دیگر، زمینه فعالیت مهندسی الکترونیک را می توان به دو شاخه اصلی “ساخت قطعه و کاربرد مداری قطعه” و “طراحی مدار” تقسیم کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک بدون آزمون در مقاطع کارشناسی و کاردانی و  برای هر نیمسال تحصیلی در رشته مهندسی الکترونیک ثبت نام می نماید.