دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
  • نام : بهروز
  • نام خانوادگی : صفایی زاده
  • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
  • رشته تحصیلی : کامپیوتر
  • سمت : مربی