دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
 • نام : ایرج
 • نام خانوادگی : الیاسی کماری
 • مقطع تحصیلی : دکتری
 • رشته تحصیلی : علوم مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات
 • سمت : استادیار

شرح حال علمی (CV)

*مشخصات علمی:

درجه علمی: دکتری تخصصی( Ph.D)

رشته تحصیلی: علوم مهندسی کامپیوترفناوری اطلاعات

سال اخذ آخرین مدرک: ۲۰۰۹ میلادی

محل اخذ مدرک:دانشگاه ملی هوافضا ژوکفسکی خارکف  “KhAI” دانشکده سیستم های رادیویی هواپیما- گروه مهندسی سیتم های کامپیوتری، شبکه ها و امنیت سایبری – کشور جمهوری اوکراین.

 

تحصیلات

ـ کاردانی: کاربرد کامپیوتر از دانشگاه علم و فرهنگ تهران، سال اخذ ۱۳۷۸

ـ کارشناسی( BSc): علوم کامپیوتر از دانشگاه ملی پلی تکنیک خارکف، اوکراین، سال اخذ ۲۰۰۳ میلادی

ـ کارشناسی ارشد(MSc): سیستم های کنترل اطلاعات و فناوری از دانشگاه ملی پلی تکنیک خارکف، اوکراین، سال اخذ ۲۰۰۴ میلادی

 – دکتری (ph.D): علوم مهندسی ( فناوری اطلاعات) از دانشگاه ملی هوافضا ژوکفسکی خارکف، اوکراین سال اخذ  ۲۰۰۹ میلادی .

 

  عنوان پایان نامه دکتری :

Methods and information technology of the high-availability informational controlling systems analysis and failures criticality reduction.

 Faculty of Radio Systems for Aircraft, National aerospace university named N.E.Zhykovskiy «Kharkiv aviation institute» “KhAI” Department of Computer Systems, Networks and Cybersecurity

 

 زمینه های تخصصی و علاقه مندی های پژوهشی  :

 

Dependable computing and control systems.

Reliability and safety information-control systems (I&CS).

Reliability computer networks of critical applications.

Fault-tolerant and survivable distributed computing systems and networks.

System security ensuring techniques.

Diversity technologies.

  سوابق پژوهشی

 

Development of scientific and methodological principles and information technology assessment and providing fault tolerance and safety of computerized systems, aerospace systems complex and other systems critical applications “(National Aerospace University. Zhukovsky” KhAI “, № ۰۱۰۳U004093, 2003-2006);

The theoretical basis, methods and tools of analysis, design and verification of dependable information and control systems for aerospace objects and complexes critical applications, the National Aerospace University. NE Zhukovsky “KhAI “, № ۰۱۰۶U001071, 2006-2008).

International project TEMPUS-MASTAC – MSc and PhD studies in Aerospace Critical Computing (the act of implementation of 30.09.2008)

The state-run budget process research and academic department of computer systems and networks of the National Aerospace University. NE Zhukovsky “KhAI “, reading subject “Methods and modeling of computer systems and networks”.

Research and Production Corporation RADIY Ukraine, ” in the process of improving the techniques and tools of analysis  reliability and safety of NPP I & C, which improved the technical characteristics of their design options and automate the operation of their choice; (the act of implementation of 30.09.2008),

Modernization of the distributed I&C systems NISOC, developed for the national oil and gas Industry.

 استاد داوری پایان نامه ها 

 

موضوع: به کارگیری سیستم باقی مانده عددی به منظور بهبود سرعت الگوریتم های رمزنگاری. خانم الهام جوانوری- رشته معماری کامپیوتر- کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. ۱۳۹۳

موضوع: ارائه روشی جهت تشخیص نفوذ در محیط رایانش ابری مبتنی بر الگوریتم های فرامکاشفه ای و انالیز اجزای اصلی. خانم سیده مهشید غفاریان حسینی دهکردی- رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی- کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول .۱۳۹۶

CT موضوع: شناسایی سرطان پانکراس به کمک تیکنیکهای پردازش تصویر و الگوریتمهای هوش محاسباتی بر پایه تصاویر

. آقای آرش ادیب زاده – رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی- کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول ۱۳۹۶

موضوع: ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم های فرامکاشفه ای جهت کنترل ازدخام در شبکه های حسگر بی سیم. خانم الهام موسی زاده-   رشته مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی- کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول. ۱۳۹۶

موضوع: طراحی یک مولاتور سیگما دلتای با هدف کاهش سخت افزار و توان مصرفی در سنتز کننده های فرکانس عشاری. خانم لیلا جهان پناه- رشته مهندسی برق – الکترونیک – رساله پیشنهادی دوره دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

عضویت در مراکز علمی و پژوهشی 

Scientific-Technical Seminar Critical Computer Technologies and Systems (KriKTehS)

, National Aerospace University named after N.Y. Zhukovsky “KhAI”. Ukraine

Department of Computer Systems, Networks and Cyber security

: DeSSerT Club  – عضو کلوب علمی

DeSSerT Club (Dependable Systems, Services and Technologies),

National Aerospace University named after N.Y. Zhukovsky “KhAI”. Ukraine

 جوایز علمی

– دریافت دیپلم افتخار از کنفرانس بین المللی

  DeSSerT (Dependable Systems, Services and Technologies),

 دریافت گراماتیکای افتخار به خاطر کسب موفقیت و دانشجوی برتر در طول دوره زبان ادبیات روسی –

*مقالات منتشره در مجلات معتبر بین المللی

 1. S.Kharchenko, I.Elyasi Komari, A.V.Gorbenko.Instrumentation and control systems dependability assessment using hierarchical FME(C)A-tables and markov’s chains: models, technique and information technology// Journal Scientific Bulletin, Russian Belgorod State University,No.19 )114(2011; Issue 20/1; pp. 162-173.
 2. Elyasi Komari, A. Gorbenko, V. Kharchenko, A. Mamalis. Analysis of Computer Network Reliability and Criticality: Technique and Features. Int. J. Communications, Network and System Sciences. 2011, No.4, pp. 720-726.

 

 1. Elyasi Komari, Vyacheslav Kharchenko, Alexander Romanovsky, and Eugene Babeshko. Diversity and Security of Computing Systems:Points of Interconnection. Part 1: Introduction to Methodology // MASAUM Journal of Open Problems in Science and Engineering. – ۲۰۰۹٫ –   Vol. 1, No.1, October – P. 28– ۳۲٫

 

 1. Elyasi Komari, Vyacheslav Kharchenko, Igor Lysenko, Eugene Babeshko and Alexander Romanovsky. Diversity and Security of Computing Systems:Points of Interconnection. Part 2: Methodology and Case Study // MASAUM Journal of Open Problems in Science and Engineering. – ۲۰۰۹٫ –   Vol. 1, No.1, October – PP. 33– ۴۱٫

 

 1. Elyasi-Komari, A.G.Mamalis, S.N.Lavrynenko. The analysis of tasks of development and reengineering process of reliability computer networks for critical technologies // National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, NTU «KhPI».Kharkiv, Ukraine.High technologies of machine-building , 2009. 2 (19) – PP. 29-38.

 

 1. Gorbenko A., I. Elyasi Komari, Kharchenko V., Michaylichenko A. Classification and analysis of exception raising mechanisms during web-services invocation . // vestnic, kharkiv Polytechnic Institute «KhPI». No.5, Kharkiv,Ukraine, 2007. – PP.89-96.
 1. Elyasi Komari, Gorbenko А.V. Dependability analysis of distributed ICS of oil and gas complexes using extended FME(С)A-tables // Radio-electronic and computer systems. 2008, No.6, (33), PP.20-23.(In Russian).
 2. Babeshko E.V., Elyasi Komari. Security and vulnerability analysis of modern SCADA systems components. // Scientific works of Kharkiv Air Force University. – ۲۰۰۷٫ – Issue. 3 (15). – PP. 78 – ۸۱٫ (In Russian) .
 1. Kharchenko V., Elyasi Komari. Development of I&C systems network availability markov’s models by use of FME(C) A – tables // Information processing systems. – 2007. – Issue.1 (59). – PP. 144 -147.(in Russian).

     

 1. Elyasi Komari.Application of FME(C)A–technique for dependability assessment and ensuring of hierarchical computer systems. //Information processing systems, 2008, Issue 1(68), pp.18-21. (in Russian)
 1. Babeshko E., Elyasi -Komari.Quantitative reliability assessment of the program-technical complexes systems based on programmable logic controller.//Scientific-technical magazine”Khmelnitsky national university”. Ukraine, 2007, No 2(2), pp.83-85(in Russian)
 1. Babiy S., Burtsev , I. Elyasi-Komari.The estimation of network survivability increasing due to redundancy introduction. //Radio-electronic and computer systems. – ۲۰۰۷٫ № ۸(۲۷), pp. 247 –۲۵۳٫ (in Russian)
 1. Anatoliy Gorbenko, Elyasi Komari. A functional design system process model of power plant computer networks// Visnik   National Technical University of Agriculture named after Petro Vasylenko, Scientific – research works, Problems of energy supply and energy efficiency in agricultural industrial complex of Ukraine.2004, No2, pp.214-217, Kharkiv, Ukraine.(in Russian)

شرکت در کنفرانس­های بین المللی با مقاله

 

۱۴ . I. Elyasi Komari, Vyacheslav Kharchenko and et al. Extended Dependability Analysis of Information and Control Systems by FME(C)A-technique: Models, Procedures, Application // International conference , Proceeding of IEEE DepCoS-RELCOMEX, BRUN´OW, POLAND 30 JUNE–۲ JULY 2009.   , pp.25-35

 1. ۱۵. Anatoliy Gorbenko, Elyasi Komari, Vycheslav Кharchenko, Alexey Mikhaylichenko. Exception Analysis in service-oriented architecture // «Information Systems technology and its Applications – ISTA 2007», ۶th International conference, Proceeding. – Kharkiv, Ukraine 2007. – P.228-233.

۱۶ . I.Elyasi Komari, Anatoliy Gorbenko . FME(C)A-Technique of Computer Network Reliability and Criticality Analysis  // «IEEE East-West Design & Test – EWDT 2006», International Conference. Proceedings. – Sochi, Russia, 2006. – PP. 202-205.

۱۷ . I. Elyasi Komari. Network availability assessment by use of FME(C)A-technique and markov’s models  // «IEEE East-West Design & Test – EWDT 2007», International сonference. Proceedings. – Yerevan, Armenia, 2007. PP. 697-70

 1. Kharchenko V., Gorbenko A., I. Elyasi Komari. Directions of researches of fault-tolerant and survivable distributed computing systems and networks // Scientific-technical conference “Problems of computer science and modeling” :Abstracts – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute, NTU «KhPI». Kharkiv, Ukraine, 2005. – PP.52-53
 1. I.Elyasi Komari, A.V.Gorbenko. Method optimum the choice of means reduction of criticality failures by results of FME(С)A- analysis . The Fourth international scientific and technical conference “Dependable systems, services and technologies” (DeSSerT). Kirovograd, Ukraine, 2009,PP.28.(in Russian)

۲۰٫I.Elyasi Komari, . Dependability information-control systems of power plant: FME(C)A-oriented analysis.The 3 international scientific and technical conference “Dependable systems, services and technologies” (DeSSerT). Kirovograd, Ukraine, 2008 , PP.30 .(in Russian)

 1. I.Elyasi Komari,. Use FME (C)A-methods and apparatus markov’s modeling for reliability assessment information-control systems.The second international scientific and technical conference “Dependable systems, services and technologies” (DeSSerT). Kirovograd, Ukraine, 2007 , PP.26.(in Russian)
 1. I.Elyasi Komari. Improving methods and technology availability assessment and safety of distributed information-control systems for oil and gas energy infrastructure. Proceedings of conference; integrated computer technologies in machine-building, IKTM. Kharkov, National aerospace University, Kharkiv aviation institute.2007, pp. (in Russian)
 1. I.Elyasi Komari. A.V.Gorbenko. Analysis of problem development and reengineering of computer networks for critical application.International scientific and technical conference “Dependable systems, services and technologies” (DeSSerT). Poltava, Ukraine, 2006 .pp.11(in Russian)
 1. I.Elyasi Komari. Method ensuring of reliability and functional safety Distributed information and control systems (DI&CS) with use of procedure optimization. Proceedings of conference; integrated computer technologies in machine-building, IKTM. Kharkov, National aerospace University, Kharkiv aviation institute. 2008, pp.199(in Russian)
 1. I.Elyasi Komari. Method of computer networks and services reliability analysis with use of FME(C)A-hierarchies. Proceedings of conference; integrated computer technologies in machine-building, IKTM. Kharkov, National aerospace University, Kharkiv aviation institute.2006, pp.275-276 (in Russian)
 1. Kharchenko V., I.Elyasi Komari.Dependability analysis of complex information and control systems (I&CS) and infrastructures: FME(C)A-models and information technology. Problems of information and control, 2008, Issue 1(23), pp.92-97. (in Russian)