دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک
 • نام : امین
 • نام خانوادگی : عینی پور
 • مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
 • رشته تحصیلی : کامپیوتر - نرم افزار
 • سمت : مربی - مدیر گروه
 • سوابق تحصیلی
  • کارشناسی: مهندسی کامپیوتر- نرم­ افزار، ۱۳۸۵.
  • کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر- نرم ­افزار،
  • دکتری(D): دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار.
 • سوابق آموزشی
  • عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، ۱۳۸۸ تاکنون.
  • تدریس دروس تخصصی رشته کامپیوتر ، دانشگاه پیام نور ، ۱۳۸۸-۱۳۹۲.
  • تدریس دروس تخصصی رشته کامپیوتر، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۵-تاکنون.
  • تدریس دروس تخصصی رشته کامپیوتر، دانشگاه لرستان، مرکز آموزشی پل­دختر، ۱۳۹۴-۱۳۹۶.

 

 • سوابق پژوهشی
 • طرحهای تحقیقاتی
 1. اجرای طرح پژوهشی با عنوان “استفاده از سیستم­ استنتاج فازی برای تشخیص خودکار بیماری” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک-۱۳۸۹.
 2. اجرای طرح پژوهشی با عنوان “تشخیص نفوذ هوشمند در شبکه های کامپیوتری با استفاده از سیستمهای فازی” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک-۱۳۹۱.
 3. اجرای طرح پژوهشی با عنوان “ارائه یک روش ترکیبی از الگوریتمهای مکاشفه­ای جهت مدلسازی سیستم استنتاج ” در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک-۱۳۹۲.

 

مجلات

امین عینی­ پور، ” ارائه یک روش خودکار جدید برای تشخیص سرطان سینه”، مجله علمی-پژوهشی زنان، زایمان و نازایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۸۷.

Amin Einipour, “A Fuzzy-ACO Method for Detect Breast Cancer”, The Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education, vol 3, no 2, pp 195-199, 2011.

Amin Einipour, “Intelligent Intrusion Detection In Computer Networks Using Fuzzy Systems“, Journal Of Computing, vol 4, no 8, pp 105-114, 2012.

Amin Einipour, “Inference System Modeling Using Hybrid Evolutionary Algorithm”, International Journal Of Computer Science & Network Solutions, vol 1, no 1, pp 21-31, 2013.

Abdolnabi Ansari Asl, Amin Einipour, “A Novel Hybrid Meta-Heuristic Approach for Mining Breast Cancer, International Journal Of Computer Science & Network Solutions, vol 2, no 3, pp 128-136, 2014.

Shirzad Mirdrikvandi, Amin Einipour, “Intelligent System Design for Detect Bankrupt Corporations“, International Journal Of Computer Science & Network Solutions, vol 2, no 5, pp 107-115, 2014.

Hamid mehdi 1, Amin Ainypor, “VMQ: presenting a method in order to predict virtual machines traffic in cloud computing environment“, WALIA journal, vol 31(S3), pp 217-222, 2015.

Amin Einipour, ” Provide a Medical Expert System Based On Simulated Annealing Algorithm”, International Journal Of Computer Science & Network Solutions, vol 3, no 3, pp 36-44, 2015.

 

 • کنفرانس­ها
 1. پذیرش و ارائه مقاله بصورت سخنرانی با عنوان ” تشخیص سرطان سینه با استفاده از سیستم دسته ­بندی فازی مبتنی بر الگوریتم جامعه مورچگان”، دومین کنفرانس داده­کاوی ایران – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ۱۳۸۷.
 2. پذیرش و ارائه مقاله بصورت سخنرانی با عنوان ” واکشی قوانین دسته­بندی با استفاده از الگوریتم ژنتیک”، سومین کنفرانس داده­کاوی ایران – دانشگاه علم و صنعت تهران، ۱۳۸۸.
 3. پذیرش و ارائه مقاله بصورت سخنرانی با عنوان ” استفاده از سیستم­ استنتاج فازی برای تشخیص خودکار بیماری”، اولین کنفرانس ملی مدیریت و فناوری های نوین در علوم بهداشتی ، سلامت و محیط  زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران-
 4. پذیرش و چاپ در مجموعه مقالات کنفرانس با عنوان Rare event estimation in a Tandem Jackson network“، کنفرانس بین المللی IEEE – هندوستان- ۲۰۱۱.
 5. پذیرش و ارائه مقاله بصورت پوستر با عنوان ” استفاده از سیستم­های خبره برای تشخیص ورشکستگی شرکتهای موجود در بورس”، سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات- همدان-

 

 • سوابق اجرایی
  • سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، ۱۳۹۰.
  • رییس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک۱۳۸۹-۱۳۹۰.
  • عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، ۱۳۸۸-۱۳۹۳.
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، ۱۳۹۲-۱۳۹۳.
  • مدیر گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک، ۱۳۹۲، ۱۳۹۶.

 

 • سایر
  • عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس دوره­های ضمن خدمت کامپیوتر ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.
  • داور سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات -همدان- ۱۳۸۹.
  • گذراندن دوره­های مختلف ضمن خدمت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.
  • گذراندن دوره نانو تکنولوژی و کاربردهای نانو در علوم برق و کامپیوتر.

 

 

     ایمیل:     a.einipour@gmail.com