​​ خانه
کنفرانسها
    در تاريخ : ۳۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۳۱ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۳۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۳۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۳۰ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۲۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۲۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۲۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۲۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
    در تاريخ : ۲۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۷
  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی : ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم