​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور
      خانه > صفحه > مزایده انتشارات دانشجویی واحد اندیمشک


  مزایده انتشارات دانشجویی واحد اندیمشک  عادی
در تاريخ : دی ۱۳, ۱۳۹۹ | ساعت : ۱۲:۳۴ ب.ظ

کد خبری : 6225

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک در نظر دارد انتشارات دانشجویی خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت ۱۰ روزکاری جهت دریافت اسناد مزایده به امور اداری واحد مراجعه نمایند.

 

سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۱۰ ریال قابل واریز به حساب سیبای ۰۱۰۵۸۰۰۰۲۸۰۰۲ به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.

واریز مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) بابت خرید اسناد قابل واریز به حساب ۰۱۰۸۲۸۷۷۲۸۰۰۲ به نام درآمد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک.

هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

در صورت انصراف برنده مزایده، سپرده شرکت در مزایده به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد.

پیشنهادات می بایست در دو پاکت مجزا

پاکت الف) حاوی گواهی سلامت کار و اموراجتماعی و گواهی عدم سوء پیشینه و رسید مبلغ های واریزی.

پاکت ب) حاوی قیمت پیشنهادی به صورت لاک و مهر شده تحویل گردد.

در تاريخ : دی ۱۳, ۱۳۹۹ | ساعت : ۱۲:۳۴ ب.ظ  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم