​​ خانه
شروع ثبت نام
ثبت نام بدون کنکور
      خانه > صفحه > شرایط مناقصه لایسنس UTM فایروال سایبروم واحد اندیمشک


  شرایط مناقصه لایسنس UTM فایروال سایبروم واحد اندیمشک  عادی
در تاريخ : آذر ۱۸, ۱۳۹۸ | ساعت : ۴:۲۲ ب.ظ

کد خبری : 5858

شرایط مناقصه لایسنس UTM فایروال سایبروم

 1. قیمت پیشنهادی شامل کلیه ی مجوزها و خدمات راه اندازی، پشتیبانی سالانه به صورت یکجا در فرم استعلام بهاء قید گردد.
 2. درصورت داشتن نمایندگی انحصاری مدارک مربوطه رادر پاکت گاتالوگ ها قرار دهید.
 3. شرکت موظف به ارائه گواهی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند.
 4. قیمتها می بایست با احتساب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه و ارائه گردد.
 5. دانشگاه در رد و یا قبول هریک از پیشنهادهای ارائه شده از طرف شرکتها مختار می باشد.
 6. برگ استعلام بهاء باید ممهور به مهر شرکت باشد.
 7. شرکت باید آخرین وضعیت خود را در قالب اساسنامه به واحد ارسال نمایند.
 8. به پیشنهاداتی که مشروط و مبهم بوده و با شرایط مندرج در مناقصه اختلاف داشته باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 9. پیشنهادات دهندگان بایستی قیمت پیشنهادی را در فرم استعلام بهاء نوشته و اصل فرم استعلام بهاء مناقصه را بدون تغییر، تکمیل و مهمور به مهر شرکت بهمراه اصل فاکتور قیمت پیشنهادی در پاکت مهر شده ارسال نمایند.
 10. برنده مناقصه حق واگذاری امتیاز خود کلا یا جزاً به شرکت دیگری را نخواهد داشت.
 11. برنده مناقضه موظف است یک هفته پس از برنده شدن نسبت به عقدقرارداد اقدام نماید.
 12. روی پاکت ها حتماً نام شرکت پیشنهاد دهنده قید گردد.
 13. استعلام بها و مدارک مالی در یک پاکت و در صورت نیاز مشخصات فنی و کاتالوگ دریک پاکت دیگری ارسال شود و حتماً روی  پاکت  نام دستگاه استعلام کننده و موضوع استعلام  درج شود.
 14. اعتبار قیمتها، پس از بازگشایی پاکتها کمتر از ۲۰ روز نباشد.

دانلود فرم استعلام بهاء

در تاريخ : آذر ۱۸, ۱۳۹۸ | ساعت : ۴:۲۲ ب.ظ  اندیمشک، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو صندوق پستی :صندوق پستی ۴۴۹   کد پستی : ۶۴۸۱۹-۷۳۶۳۳   تلفن مرکزی : ۳-۰۶۱۴۲۶۴۰۸۲۱   تلفکس : ۰۶۱۴۲۶۴۰۷۹۲
تمامی حقوق برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک محفوظ است. طراحی از اف تم