گزینش

نگاهی به گزینش
میزان در گزینش حال فعلی افراد است مگر آنکه از گروهکها و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده جویی و اخلال گری باشد . حضرت امام خمینی ( ره )

در جمهوری اسلامی معیارها برای ارزش گذاشتن روی این یا آن انسان چیزهای مشخصی است هیچکس حق ندارد و نمی تواند این معیارها را عوض کند … این ارزش ها را بایستی حفظ کرد و رویش حساب کرد . یکی از این ارزش ها تقوی است ، یکی از ارزشها ایمان است ، یکی از ارزش ها عمل است و یکی از ارزش ها علم است . مقام معظم رهبری ( مدظله العالی )

ضرورت گزینش

همانطور که می دانید برای سلامت سیستم اداری در هر نظام حکومتی ،حضور افراد کوشا و مسوولیت پذیر در عرصه فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و … امری کاملاً بدیهی است که در اکثر کشورهای جهان توسط سیستم جذب و استخدام ،به طور دقیق به انتخاب و گزینش افراد شایسته مبادرت می ورزند . طبیعی است پذیرش نیرو در هر حکومت و نظامی بر مبانی فرهنگ ، ساختار اقتصادی ، معیارهای ارزشی و نیاز خود ،به تدوین اصول و ملاکهایی اقدام می کنند تا با جذب شایسته ترین افراد در دستیابی به اهداف خود موثر و کاراتر باشند .

ضوابط عمومی گزینش :

۱ : اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مطرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲ : التزام عملی به احکام اسلام ( ازقبیل ؛ نماز ، روزه و عدم ارتکاب به معاصی کبیره )

۳ : اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

۴ : عدم اشتهارد به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق

۵ : عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی ،هواداری از احزاب و سازمانها و گروههایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می شود مگر آنکه توبه ایشان احراز شود .

۶: عدم سابقه محکومیت کیفری موثر

۷: عدم اعتیاد به مواد مخدر