فناوری اطلاعات

حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور گردآوری، سازمان دهی نشر و ذخیره آمار و اطلاعات تامین و مدیریت تجهیزات رایانه ای و بکارگیری از زیر ساختهای مناسب شبکه ای جهت رسیدن به اهداف خودفعالیت می نماید. مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات واحد در بخشهای : ارتباطات شبکه اینترنت، آمار و اطلاعات و ارتباطات، نرم افزار و اتوماسیون ها، کافی نت ، وب سایت دانشگاه، سایت های کامپیوتری و سرویس های مختلف نرم افزاری است.