روابط عمومی

نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دسترسی به مقاصد و اهداف امروز در سازمان ها و نهادها به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت پذیرفته شده است.
در دنیای امروز روابط عمومی به عنوان یک عنصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می شود.

براساس اصل ارتباط در دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اندیمشک در پی دستیابی به اهداف پیش بینی شده و با برنامه ریزی راهبردی به منظور اطلاع رسانی دقیق، ارتباط دو سویه و سنجش افکار عمومی سعی داشته است به اهداف مورد نظر دست یابد.

دفتر روابط عمومی فعالیت های مختلفی دارد که این فعالیت ها در پیشبرد اهداف دانشگاه بسیار مثمر ثمر است که اهم این فعالیت ها عبارتند از :

– برگزاری جشن ها، سمینارها، کنفرانس ها، میزگردها

– همکاری در برگزاری مراسمات مختلف واحد

– انجام امور تبلیغاتی و اطلاع رسانی

– سمعی و بصری.

– گردآوری مطالب منتشر شده در رابطه با دانشگاه از رسانه های گروهی.

– تهیه نشریات، خبرنامه ها و بولتن ها.

– ارسال گزارش به اخبار واحد به مطبوعات و خبرگزاری ها.

– برقراری ارتباط با مسئولان شهری.

– نماینده خبرگزاری آنا و روزنامه فرهیختگان.

روابط عمومی واحد اندیمشک با کسب افتخارات مختلف و ارتباط سازنده با رسانه های دسته جمعی همواره در مسیر تعالی واحد اندیمشک حرکت نموده است.