اداره امور منابع انسانی و سیاست های رفاهی

اهم فعالیت ها :

۱- نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها، دستورالعمل ها و سایر مقررات اداری ، استخدامی ، تشکیلاتی وخدماتی واحد

۲- تقسیم کار بین ادارات و بخش های تحت سرپرستی

۳- امضاء پیش نویس احکام استخدامی ، ارتقاء گروه ، افزایش حقوق و برقراری انواع فوق العاده ها با رعایت مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه آزاد اسلامی

۴- پشتیبانی در برگزاری کلیه مراسم های مربوط به جشن ها و ایام سوگواری و فعالیت های مختلف ازقبیل پشتیبانی جلسات وسخنرانی هاوهمایش های علمی پژوهشی استادان (داخلی/منطقه ای/ ملی)

۵- نظارت به امور کارگزینی ، دبیرخانه ، ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر، خدمات ، تدارکات ، انبار و امور نقلیه ، امورعمومی ، دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی.

۶- نظارت برورود وخروج کالاها ازانبار ، نظارت بر خریدهای حوزه تدارکات

۷- مطالعه و امضاء پیش نویس هایی که برای مقام مافوق تهیه می گردد

۸-به روز کردن اطلاعات و اعزام به کارگاههای باز آموزی حین خدمت

۹-برگزاری چندین کارگاه آموزش نیروی انسانی برای افزایش بهره وری کارکنان

۱۰-نظارت واعمال صرفه جویی در کلیه خریدها وکنترل هزینه هابادرنظرگرفتن صلاح وصرفه واحد .

۱۲-انجام مکاتبات لازم با دفتر امور کارکنان سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز استخدام کارکنان قرار دادی

۱۳-بر آورد میزان ملزومات و وسائل و اقلام مورد نیاز دانشگاه

۱۴- تهیه و تدوین آیین نامه و بخشنامه های داخلی بنا به دستور مقامات مافوق

۱۵-توزیع پست های سازمانی مصوب به کارکنان واجد شرایط براساس مقررات وآیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل

۱۶-نظارت بر اجرای صحیح طرحهای مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد

۱۷- اقدامات عملی بمنظور برگزاری کلیه مزایده ها و مناقصه ها مطابق دستورالعمل کمیسیون معاملات سازمان مرکزی.

اهم فعالیت ها کار گزینی کارکنان:

۱. صدور احکام کارگزینی کارکنان

۲. کنترل تردد (ورود و خروج کارکنان)

۳. گزارش عملکرد ماهانه کارکنان به مدیر امور اداری جهت دریافت حقوق

۴. تشکیل پرونده جهت صلاحیت عمومی کارکنان

۵. استعلام مدارک تحصیلی کارکنان و ارتقا آنان

۶. بررسی پرونده سالیانه در مورد ارتقا گروه به کارکنان

 شرح وظایف دبیرخانه

۱. نظارت ورسیدگی به ثبت وتوزیع کلیه نامه های وارده.

۲. نظارت ،ثبت ،توزیع و ارسال نامه های صادره شامل: قراردادها،آگهی های مزایده ومناقصه، احکام وابلاغ های کارکنان هیات علمی وغیرهیات علمی، گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان،استعلام مدرک کارکنان ودانشجویان معرفی به بانک(وام-کسراقساط)،نظام وظیفه ،مشروطی و عدم مراجعه دانشجویان،کلیه مکاتبات باسازمان مرکزی، معاونت هماهنگی دراستان مازندران،ادارات و واحدهای دانشگاهی…(بصورت دفتری واتوماسیون اداری)

۳. تایپ نامه ها و یادداشت های اداری ودانشجویی

۴. حفظ ونگهداری نامه های صادره اداری و بخشنامه های سازمان مرکزی

۵. پاسخگویی به ارباب رجوع،راهنمائی و پیگیری تاحصول نتیجه و جلب رضایت مندی آنان

۶. نظارت درارجاع و ارائه سوابق موردنیاز به مسئولین دانشگاه

۷. پست کلیه نامه ها

۸. بسته بندی وارسال فصلنامه های پژوهشی(فقه-جامعه شناسی-شیلات)

۹. بایگانی نامه های وارده بصورت اسکن درسیستم اتوماسیون اداری

۱۰. انجام سایر اموریکه درحدود وظایف از مقام مافوق ارسال میگردد.

نمونه وظایف و مسئولیت ها خدمات :

۱- پشتیبانی در برگزاری جشن ها و چراغانی ها و کنفرانس ها.

۲- پیش بینی، دریافت و توزیع ملزومات اداری واحدهای تابعه طبق برنامه.

۳- تنظیم برنامه کار بخش های تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها.

۴- نظارت بر امور خدماتی از قبیل نظافت ساختمان ها به طور منظم و انجام امور باغبانی و گلکاری.

۵- نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمان ها از قبیل تأمین روشنایی، حرارت مرکزی، تلفن، آب و برق، کولر و غیره.

۶- سرپرستی امور خدمات، نظارت بر حسن اجرای امور مربوط.

۷- انجام سایر امور مربوط بر حسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.

شرح وظایف امور نقلیه :

۱. ثبت میزان سوخت و کار کرد اتومبیل در دفتر و تحویل به حسابداری و گرفتن کوپن بنزین و امور مربوطه به بیمه رانندگان.

۲. رسیدگی به تصادفات رانندگان و تخلفات آنها و امورات مربوط به بنزین و شماره گذاری خودرو ها .

۳. کنترل حضور و غیاب رانندگان.

۴. نظارت و بررسی و تقاضای وسائط نقلیه و لوازم یدکی آنها و تسلیم تقاضا به مقام مافوق جهت خرید.

۵. سرویس دهی اردو ها و بازدید ها و ماموریت ها داخل و خارج از استان

۶. انجام کلیه ماموریتهای داخل و خارج از استان .

۷. سرویس و تعمیر و نگهداری از خودرو ها .

۸. انجام سایر امورات به دستور مسئول ما فوق .

آشنایی با وظایف و مسئولیت های مسئول انبار :

۱. اجرای صحیح انبارداری در مورد ورود و خروج هر نوع کالا با رعایت تشریفات اداری

۲. مراقبت در حفظ متوسط موجودی انبار به نحوی که باعث تراکم بیش از حد کالا و یا کمبود کالا در انبار نگردد.

۳. شناخت سیستم ها و روش های طبقه بندی و کدگذاری و طرح استقرار کالا و آرایش انواع موجودی ها در انبار با توجه به کیفیت آنان و رعایت دستورالعمل ها ، نحوه نگهداری آنان که در کاتالوگ ها و بروشورهای شرکت های تولید کننده کالاهای مذکور درج گردیده است.

۷. شرکت فعال در انبار گردانی سالیانه و یا ادواری و همکاری با مسولین اعزامی ذیصلاح که به عنوان نماینده باید در جریان مراحل مختلف انبارگردانی موظفا ً شرکت داشته باشند.

وظایف و مسئولیت های تدارکات

۱. رسیدگی به درخواست خرید کالا و تطبیق آن با موجودی انبار و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق.

۲. پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه از نظر ابزار و لوازم اداری ، خدماتی ، فنی ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و مواد خوراکی مورد لزوم.

۳. آگاه نمودن انبار داران از اطلاعات تخصصی مربوط به نحوه نگهداری کالاهای آسییب پذیر به منظور رعایت مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت کالاهای خریداری شده.

۴. آگاهی از موجودی انبارهای دانشگاه به منظور تامین و تدارک مجدد آنها در صورت رسیدن کالا به حداقل متعارف.

۵. اخذ استعلام بهاء و نمونه کالا با در نظر گرفتن مرغوبیت اجناس و ملزومات و کالاهای مورد نظر از نمایندگان کالاهای مورد نظر.

۶. ارائه اسناد و فاکتورهای خرید به حسابداری برای اعمال در حسابها.